İstanbul’daki birtakım Hazine taşınmazları bedelsiz olarak TİM’e tahsis edilecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Misyonları Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna nazaran, Türkiye’de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar vergiden muaf tutulacak.

Yeri Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan özgür bölgelerde faaliyet ruhsatı iptal edilen kiracı kullanıcılar ile üst yapının bağlı olduğu faaliyet ruhsatı iptal edilen yatırımcı kullanıcılara, üst yapıda bulunan mallarının tahliyesi için 1 aydan az 6 aydan fazla olmamak üzere müddet verilecek. Bu müddetin sonunda kullanıcıya ilişkin olup üst yapıdan çıkarılmayan mallar üzerinde kullanıcının her türlü tasarruf yetkisi kalkacak. Bu mallar hür bölge müdürünün başkanlığında oluşturulacak bir komite marifetiyle sayım ve tespit yapılarak tutanağa bağlanacak.

Üst yapıların kullanımının aktifleştirilmesine katkı sağlanması, atıl kalmasının önüne geçilmesi ve yeni yatırımcı taleplerinin karşılanabilmesine imkan sağlanacak. Üst yapılarda bulunan mallar üzerinde haciz yahut devredilemez, rehin ipotek üzere şerhler varsa, bu haciz ve şerhler tahliye mühletinin sonunda kurul tarafından yapılacak sayımın ve tespite istinaden kalkmış sayılacak.

BORÇLARIN GECİKME ARTIRIMLARI TERKİN EDİLEBİLECEK

İhracatçı birliklerinin genel heyetlerince, iflas eden, ölen, ticareti terk eden yahut son 5 yılda ihracat yapmayan üyelerin yasal takipte olanlar dahil borçları ve bu borçların gecikme artırımları terkin edilebilecek. Böylelikle hem mevcut borçlar hem de ileride oluşabilecek benzeri mahiyetteki borçlarla ilgili yaşanacak külfetlerin önüne geçilecek.

Hesap yılı sonunda birliklerin yedek akçelerine aktarılan meblağın Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen fiyatı, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin sermayesine eklenmek üzere sermaye taahhüdü ödemesi olarak aktarılacak.

30 GÜN ATAMA YAPILMAMASI HALİNDE BAKANLIKÇA RESEN ATAMA YAPILACAK

TİM idare şurası, TİM lideri ve dallar kurulunun asil üyeleri ortasından 4 yıl için seçtiği üye sayısı 12’den 15’e, birinci toplantısında kendi üyeleri ortasından seçtiği başkanvekili sayısı 3’ten 5’e çıkarılacak. İhracatçı birliklerinin ve TİM genel sekreter ve genel sekreter yardımcılıklarına 30 gün içinde atama yapılmaması halinde Ticaret Bakanlığı’nca resen atama yapılabilecek.

İSTANBUL’DAKİ BİRTAKIM HAZİNE TAŞINMAZLARI TİM’E TAHSİS EDİLECEK

İstanbul Bahçelievler Yenibosna Mahallesi’nde bulunan ve Ticaret Bakanlığı’na tahsisli lakin TİM ve birlikler tarafından kullanılan Hazine taşınmazları, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kuruluş hedeflerinde kullanılmak üzere TİM ve birliklere bedelsiz olarak tahsis edilecek. Taşınmazların TİM ve birlikler tarafından düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten evvelki kullanımları için rastgele bir bedel alınmayacak. Tahakkuk ettirilen ecrimisil alacakları hangi basamakta olursa olsun terkin edilecek, tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri ise iade edilmeyecek. Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu, belirlediği işletmeler ve kuruluşlar için uygulamada birliği ve sürdürülebilirliğe ait raporlamaların memleketler arası alanda geçerliliğini sağlamak emeliyle memleketler arası standartlarla uyumlu olacak halde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’nı belirlemeye ve yayımlamaya yetkili olacak. Makul alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kanunla kurulan kurum ve şuralar, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olmak kuralıyla kendi alanları için geçerli olacak standartlarla ilgili olarak detaya ait düzenlemeler yapabilecek.

HELAL AKREDİTASYON KURUMUNUN VAZİFE VE YETKİLERİNİ YÖNELİK DÜZENLEME YAPILDI

Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Kimi Düzenlemeler Hakkında Kanun’un kuruluş, vazife ve yetkilerini düzenleyen hususuna de yeni fıkra eklendi. Buna nazaran, Türkiye’de helal uygunluk kıymetlendirme faaliyeti gönüllülük aslına dayanacak. Bununla birlikte piyasaya arz edilecek ve Helal Akreditasyon Kurumu’nun akreditasyon hizmeti verdiği uygunluk kıymetlendirme alanlarına bahis eserlere ve hizmetlere yönelik helal uygunluk değerlendirmesi yapacak kuruluşların Helal Akreditasyon Kurumu7nca yahut Helal Akreditasyon Kurumu’nun taraf olduğu ikili yahut çok taraflı karşılıklı tanıma muahedeleri kapsamında öteki ülkelerce yetkili kılınmış kurumlarca helal akreditasyonu zarurî olacak.

İhraç edilecek eserlerin ve hizmetlerin alıcı ülke pazarlarının talepleri ve ilgili ülke teknik düzenlemeleri kapsamında yürütülen helal uygunluk kıymetlendirme faaliyetleri hakkında, helal uygunluk değerlendirmesine mevzu eser ve hizmetlerin yurt içi piyasaya arz edilmemesi kaydıyla bu düzenleme uygulanmayacak.

HELAL AKREDİTASYON KONTROLLERİNDEN GEÇMEDEN FAALİYETİ YÜRÜTENLERE 1 MİLYON TL’YE KADAR CEZA UYGULANACAK

Kanun kararlarına karşıt olarak helal akreditasyon faaliyetinde bulunan ve helal akreditasyon kontrollerinden geçmeden, akredite statüsü taşımadan helal uygunluk kıymetlendirme faaliyeti yürüten kuruluşlara uygulanacak idari para cezaları da düzenlendi.

Buna nazaran, Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Kimi Düzenlemeler Hakkında Kanun’unun kuruluş, vazife ve yetkilerini düzenleyen unsuruna alışılmamış hareket edenlere ve karşıt olarak akredite olmaksızın helal uygunluk kıymetlendirme hizmeti veren kuruluşlara Helal Akreditasyon Kurumu İdare Heyeti tarafından 100 bin Türk Lirası’ndan 1 milyon Türk Lirası’na kadar idari para cezası uygulanacak. Bu düzenleme kararlarına nazaran verilen idari yaptırım kararlarına karşı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu kararlarına nazaran idari yargı yoluna başvurulabilecek.

Düzenlemeler, 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

Yorum yapın

bursa escort kocaeli escort izmit escort escort bursa ankara escort pendik escort tuzla escort
görükle escort bursa escort bayan bursa merkez escort bursa sınırsız escort bursa otele gelen escort
bursa escort kusadası escort davutlar escort gorukle bursa görükle escort bursa bayan escort tuzla escort
bursa escort bursa merkez escort bursa ucuz escort
izmit escort kocaeli escort
bursa escort görükle escort casibom
escort ankara
bursa escort bursa escort bayan bursa escort görükle escort bursa escort bayan bursa ucuz escort casibom deneme bonusu jojobet jojobet jojobet bets10 bets10 bets10 bets10 bets10 casibom bets10 bets10 bets10 gaziantep escort porno izlegaziantep escort görükle escort bursa escort